Καθηγητής Ελ.Φερεκύδης - Prof. Eleftherios FerekidisΣΤΟ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΡΟΤΑΦΙΚΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΚΑΘ.  κ . Ε. ΦΕΡΕΚΥΔΗ. 

 ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ 

ΚΡΟΤΑΦΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ  ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΝ  ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΥ 

ΑΥΤΙΟΥ

    ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ  ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΠΡΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ .