Καθηγητής Ελ.Φερεκύδης - Prof. Eleftherios Ferekidis

      

                           Επικοινωνείτε με τον κ.ΦΕΡΕΚΥΔΗ με  mail :      

          eferek@otenet.gr     και    drferekidis@gmail.com

                     για οποιαδήποτε απορία σας .