Καθηγητής Ελ.Φερεκύδης - Prof. Eleftherios Ferekidis

MICROTRAUMATIC STAPEDOTOMY- ΜΙΚΡΟΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΟΛΟΤΟΜΗ

 • ΕΙΝΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ.ΦΕΡΕΚΥΔΗ.
 • ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΑΒΟΛΕΑΣ ΚΑΙ Ο ΜΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΒΟΛΕΑ , ΠΛΗΡΟΥΤΑΙ ΜΕ ΑΡΚΕΤΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΙΣΤΟ  Η ΦΩΛΕΑ ΩΣΤΕ ΝΑ  ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΟΛΗ  ΣΧΕΔΟΝ Η ΠΡΟΘΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΜΑΚΡΑ ΑΠΟΦΥΣΗ ΤΟΥ ΑΚΜΟΝΑ.
 • Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΗ ΠΡΟΣΔΙΔΕΙ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΜΑΖΑ)  Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΥΝΠΑΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ.
 • ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΜΕΝΟ ΑΥΤΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΑ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΧΕΔΟΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ  ΑΥΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΟΛΟΤΟΜΗΣ. 

 • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ..........      

 •  MORE ....... 

 • Arnold W, Häusler R (eds): Otosclerosis and Stapes Surgery.

  Adv Otorhinolaryngol. Basel, Karger, 2007, vol 65, pp 164–168

   

  Microtraumatic Stapedotomy

  Elefterios Ferekidis

  Otorhinolaryngology Department, Athens University, Ippokration Hospital,  Athens, Greece

  Abstract

  Several modifications have been introduced during the 35 years following the first stapedectomy. The size of the footplate fenestration into the vestibule defines the type of thesurgical technique, varying from total stapedectomy to partial stapedectomy or small fenestra stapedotomy.

  This paper presents a new microtraumatic modification of stapedotomy.

   After the incudostapedial joint is separated and following the fracture of the stapes crura, thestapes superstructure with the stapes tendon intact is left lying or bending on the promontory.

  Then, a 4.5-mm-long Schuknecht prosthesis is inserted and the oval window is sealed with small pieces of connective tissue filling the oval window niche and the area between the  stapes crura.

   

  The results of the new microtraumatic technique with regard to hearing were similar to the standard small fenestra stapedotomy (closure of the air-bone gap).

  However,multifrequency tympanometry revealed that the new technique provides the patient with acomplete physiological middle ear function postoperatively, which was not the case when theother stapedotomy techniques were used. This was reflected in a better hearing quality and less loud-noise intolerance reported by the patients who had been operated on with the new  microtraumatic technique.

   

  Copyright © 2007 S. Karger AG, Basel